Bestuur

Henkie Vandeplassche, Johan Dutoict, Hendrik Defoort en Luc Vancoillie

Trainers

Donaat

Nico

Beau

Louis

Jonas

Giada

Fran

Renaud

Els

Bart

Lothar

Xeno

Trainers Bavikhove

Trainerskorps Bavikhove - Ooigem

Aanspreekpunt integriteit (API)

Een aanspreekpunt integriteit of API is iemand waarbij je als ouder, trainer, begeleider of andere betrokkenen terecht kan met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De API is een neutraal persoon die discreet en onafhankelijk handelt. De API zal de melder van de klacht wegwijs maken met de gepaste informatie, advies of eventuele doorverwijzing. Uw klacht of vraag zal met alle discretie en respect behandeld worden.